Εθελοντισμός

Στο πεδίο αυτό, μπορείτε να εκφράσετε την πρόθεσή σας να εγγραφείτε ως Εθελοντής στην Εθελοντική ή Μη Κυβερνητική Οργάνωση της επιλογής σας. Η πρόθεσή σας θα μεταβιβαστεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Εθελοντική ή Μη Κυβερνητική Οργάνωση της επιλογής σας, η οποία θα επικοινωνήσει μαζί σας για τα περαιτέρω.

Αναζήτηση