Αναζήτηση Εκδηλώσεων

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε τις προσεχείς εκδηλώσεις τις οποίες κοινοποιούν οι των Εθελοντικές ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα. Οι εκδηλώσεις αυτές φαίνονται και στο διπλανό ημερολόγιο ανά μήνα.