Επικοινωνία


Ευρωπαϊκή Πολιτική για Ενεργό Συμμετοχή στον Εθελοντισμό

Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία
3ος Όροφος
Τηλ: 22-400163
Φαξ: 22-400181

E-mail: volunteerism@presidency.gov.cy
Website: www.volunteercommissioner.gov.cy

Find Charity...