Ζητείται

Στο πεδίο αυτό, οι Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα παραθέτουν τις διάφορες κατά καιρούς ανάγκες που πιθανό να έχουν, έτσι ώστε να γίνονται γνωστές στους χρήστες της Πλατφόρμας.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που παρατίθενται από τις Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παρακαλώ όπως επικοινωνήσει με τις εν λόγω Οργανώσεις μέσω των στοιχείων επικοινωνίας τους που αναφέρονται στην Πλατφόρμα.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που ανταποκρίνεστε στα διάφορα αιτήματα με οποιοδήποτε τρόπο.

logo

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΛΑΡΝΑΚΑ
29/07/2018

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική στήριξη και την αγάπη τους προς το Σύνδεσμο αλλά και προς τα άτομα που υποφέρουν από τη Νόσο Alzheimer μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας και να τους ενημερώσουμε για την δράση μας.


Αναζήτηση