Ζητείται

Στο πεδίο αυτό, οι Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα παραθέτουν τις διάφορες κατά καιρούς ανάγκες που πιθανό να έχουν, έτσι ώστε να γίνονται γνωστές στους χρήστες της Πλατφόρμας.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που παρατίθενται από τις Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παρακαλώ όπως επικοινωνήσει με τις εν λόγω Οργανώσεις μέσω των στοιχείων επικοινωνίας τους που αναφέρονται στην Πλατφόρμα.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που ανταποκρίνεστε στα διάφορα αιτήματα με οποιοδήποτε τρόπο.

logo

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
07/11/2017

Χρειαζόμαστε εθελοντές κυρίως για πώληση κουπονιών σε Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού το Σάββατο 2 Δςεκεμβρίου 2017 από τις 10,30-18,00. Οι βάρδιες αλλάζουν ανά 3 ώρες. Αν ενδιαφέρεστε παρακαλώ επικοινωνήστε με το 22446222.


Αναζήτηση