Σχετικά με μας

Η σύσταση του Γραφείου Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων έγινε το δεύτερο εξάμηνο του 2013, με το διορισμό από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, στις 29 Μαΐου 2013, του κ. Γιάννη Γιαννάκη στην θέση του Επιτρόπου (Πράξη αρ. 681/2013).

Βασική πολιτική του Γραφείου είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του ρόλου και της δράσης των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του τόπου, η ενθάρρυνση του πολίτη για συμμετοχή του στα κοινά και η καλλιέργεια του εθελοντισμού και της ενεργούς πολιτότητας στους νέους. Στόχος του είναι η προώθηση της διαφάνειας και η ενίσχυση της πρόσβασης στην ενημέρωση με ουσιαστικό τρόπο όπου οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε αποφάσεις που τους αφορούν και τους επηρεάζουν.

Το Γραφείο μας με σύνθημα του το «βάλε και εσύ ένα χεράκι» καλεί όλους μικρούς και μεγάλους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για εκπλήρωση του στόχου για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα βασίζεται στην κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη, στο σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, στην προώθηση της ισότητας και της απομάκρυνσης φαινομένων ρατσισμού και διακρίσεων λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, πολιτισμού ή αναπηρίας.

Ο Εθελοντισμός αποτελεί την εκούσια και ανιδιοτελή - χωρίς ανταλλάγματα - προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η αξία του αφορά στην ελεύθερα εκφρασμένη θέληση του συμμετέχοντος. Αναδεικνύεται ως η αναδυομένη δύναμη της κοινωνίας των πολιτών, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Μέσα από τον εθελοντισμό καλλιεργούνται η κοινωνική ευθύνη, η ποιότητα της καθημερινότητας και η πολιτότητα και περιορίζονται οι πιθανότητες εκδήλωσης αντικοινωνικής συμπεριφοράς. O εθελοντισμός συνιστά λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η συνεισφορά του Εθελοντικού Κινήματος και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, αλλά και στη συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό του Κράτους αλλά και της Κοινωνίας είναι ανεκτίμητη.

Αναζήτηση